heropstart vieringen Sint-Gudula

Bij de heropstart van die weekendvieringen komt – net als bij de heropening van winkels en horeca – meer kijken dan het openzetten van het kerkportaal. Al raken we daarmee wel al een eerste belangrijke tip van de virologen aan... Ook in deze bijna post-coronatijd moeten we dus leven ‘van den trok’, dat wilt zeggen: voor voldoende ventilatie in onze kerkgebouwen en vergaderruimtes zorgen…

Hoeft het gezegd dat we alles in het werk moeten stellen om zo veilig mogelijk eucharistie te vieren en het gevreesde virus nauwelijks adem- en speelruimte te geven? Daarom zal het aantal deelnemers aan de vieringen ook worden gelimiteerd. De traditionele laatkomers moeten dus deze keer niet schrikken dat ze de kerkdeur (natuurlijk liefst figuurlijk) op hun neus krijgen. Tijdig komen is trouwens altijd een blijk van eerbied voor uw medegelovigen geweest. Zet dat dus de komende dagen dus meer dan ooit bij de regels die je in acht moet nemen.
We gaan van start in het weekend van 21 juni, de officiële aanvang van de zomer. Het doet ons denken aan het lied ‘Eens komt de grote zomer…’ uit de zangbundel ‘Zingt Jubilate’ Mocht het een hartelijk weerzien in onze kerken worden, een zomer van genegenheid en geborgenheid ook naar elkaar toe omdat de zon van Gods liefde hoog aan de hemel staat en ons lange dagen van eeuwig leven schenkt.

In onze Sint-Paulus en Onze-Lieve-Vrouw ter Rozenkerk zijn 100 stoelen ter beschikking, in de Onze-Lieve-Vrouw Bijstandkerk van Mijlbeek 80 en in de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaarkerk van Herdersem 45. Dit is het meteen ook het maximum aantal deelnemers dat voorlopig aan een zondagsviering of bijvoorbeeld een uitvaart of doopviering mag deel-nemen. En daar zullen onze ‘stewards’ ook toe op toezien, in het belang van ieders gezondheid uiteraard.

Onze Sponsors

  • Oeirhois
  • Vincent Delforge
  • Nieulandt Metaalrecyclage

Ook Relevant