Geschiedenis De Gilles van Aalst

De Aalsterse Gilles:


Bij het ontstaan van de huidige "Aalsterse Gilles" is een hele evolutie voorafgegaan.In de jaren twintig kenden "De Ware Gilles" hun opmars en bijna gelijktijdig onstonden ook de "Ajuingilles". Deze laatste hielden het maar uit tot de jaren dertig.
Toch zou men kunnen stellen dat de "Aalsterse Gilles" hun ontstaan te danken hebben aan "De Ware Gilles", temeer omdat het einde en begin van deze verenigingen in 1971 op elkaar aansloot.
De Aalsterse Gilles zijn tot hier toe de meest succesrijke in hun genre.
Ze zijn trouwens de enige vereniging die hun mooie kostuums en prachtige verenhoed in eigen bezit hebben.
Alleen al de hoofddeksels kosten ongeveer 1000 à 1500 euro het stuk.Eigenlijk zijn de Gilles ontstaan uit een vereniging die zichzelf “Door Eendracht Veel Vermaak“ noemde, gesticht door Gust De Man in 1922. Zij namen deel aan verscheidene optochten.
Pas 1926 veranderde ze hun naam  naar “De Ware Gilles“.
In de Aalsterse carnavalstoet van 1927 beeldden zij voor de eerste keer hun thema “Gilles De Binche “ uit.
Vanaf 1930 waren ze jaarlijks te zien in de stoet onder de naam “Ware Gilles”.
Nadien vormden ze zich om tot een echte Gillesvereniging.
In het begin werden de hoeden uit papier gemaakt en later werden de hoeden versierd met struisveren.
Door gebrek aan belangstelling en andere moeilijkheden werd de vereniging in 1971 stop gezet onder deze naam.
Een nieuwe inpuls was nodig.
Gustaaf De Stobbeleer richtte in 1971 met nieuwe naam, de Aalsterse Gilles op.
Hij was er voorzitter tot 1982, nadien was hij ere voorzitter tot aan zijn overlijden.
Reeds vanaf zijn 18de was hij al actief in het verenigingsleven en stichter of medestichter van heel wat verenigingen.
Hij was ook 38 jaar lang gemeenteraadslid van Aalst. Gedurende 2 perioden bekleedde hij een schepenambt.
Ook was hij senator quaestor voor de liberale partij.
In 1978, ter gelegenheid van de 50ste carnavaloptocht, schonken de Aalsterse Gilles hem zijn reus "Gustaaf "(hieronder afgebeeld). Diezelfde dag werd hij op het stadhuis door het stadsbestuur en het feestcomité gehuldigd.
 Reuzepop Gustaaf De Stobbeleer
De “Aalsterse Gilles” zoals we ze nu nog kennen groeiden langzaam uit tot een vereniging van 70 medewerkers. Ze zijn de enige Gillesvereniging in België die beschikt over eigen struisverenhoeden en kledij.
De bezemdans en de bezemworp zijn eigen aan de “Aalsterse Gilles”. In verschillende Europese steden vertegenwoordigen zij onze “Keizelijke Stede Aalst” .

De Ajuingilles:


Een tweede vereniging waren de “Ajuingilles”. Deze zijn ontstaan uit de vereniging "de Slecht Gekleden”,
opgericht in 1924 door René Boelens. In 1930 veranderde de naam naar “Vermaak Na Arbeid”. Hun naam "Ajuingilles" hebben ze te danken aan hun hoofddeksels. Deze hadden de vorm van een ajuin die uitliep op een punt. Ze droegen ook bolvormige rieten mandjes waarin de ajuintjes zaten. In 1933 namen ze voor de laatste maal deel aan de Aalsterse carnaval.


foto: De Slecht Gekleden

Bezoek de webpagina van De huidige Aalsterese Gilles:
http://www.aalstersegilles.be/

Alle Carnavalsprinsen doorheen de jaren

Tot op heden heeft Aalst nog maar 1 keizer mogen aanschouwen in het Carnavals gebeuren. Deze keizer was ooit verkozen tot prins, zoals heel veel kandidaten in de loop der jaren. DRA heeft wat opzoekingen uitgevoerd, sommige zijn reeds van ons weg gehaald en zorgen voor "ons Oilsjterse goe weer"! Andere zijn nog steeds actief bekend in het Carnavals gebeuren.

Reeds vanaf 1953 heeft Aalst zijn eigen Prins Carnaval, die jaar na jaar opnieuw verkozen wordt. De verkozen Prins blijft 1 jaar lang in zijn functie en mag 3 dagen (tijdens het Carnavalsgebeuren) de stad draaiende houden. Op dinsdagavond mag deze Prins de jaarlijkse carnavalspop (die gemaakt wordt door een Aalsterse verkozen carnavalsgroep) in vuur en vlam zetten. Samen met honderden Carnavalisten die hierbij aanwezig zijn, wordt het einde van Carnaval in Aalst voor een laatste maal gevierd.

Prinsen die stad Aalst reeds gekend mocht hebben:

1953     Prins Robert Renoncourt (overleden) 1954     Prins Fransky De Boitselier (overleden)
1955     Prins Fransky De Boitselier (overleden) 1956     Prins Fransky De Boitselier (overleden)
1957     Prins Marcel Henninckx (overleden) 1958     Prins Robert Waterschoot (overleden)
1959     Prins Robert Waterschoot (overleden) 1960     Prins Louis Van Pottelbergh (overleden)
1961     Prins Karel De Naeyer (overleden) 1962     Prins Karel De Naeyer (overleden)
1963     Prins Kamiel Sergant 1964     Prins Henri Arijs
1965     Prins Simon D'Hondt (overleden) 1966     Prins Kamiel Sergant
1967     Prins J.P. De Boitselier (overleden) 1968     Prins Kamiel Sergant (Keizer in 1969)
1969     Prins Lucien Peirlinck 1970     Prins J.P. De Boitselier (overleden)
1971     Prins Michel Cleemput 1972     Prins Jacky D'Herde (overleden)
1973     Prins Michel Cleemput 1974     Prins Antoine Van der Heyden
1975     Prins Robert Van den Berghe (overleden) 1976     Prins Johny Cooman
1977     Prins Edy De Neve (overleden) 1978     Prins Michel Cleemput
1979     Prins Enrico Le Clair 1980     Prins Paul De Wever (overleden)
1981     Prins Stefaan Vinck (overleden) 1982     Prins J.P. Timmermans
1983     Prins André Marcoen (overleden) 1984     Prins Eddy Van Gyseghem
1985     Prins Freddy Neirinckx 1986     Prins Patrick De Neve
1987     Prins Paul Kinoo (overleden) 1988     Prins Maurice De Smedt
1989     Prins Frank Van Rijmenant 1990     Prins Kris De Poorter
1991     Prins Michel Heck 1992     Prins Pascal Solemé
1993     Prins Peter Vereecken 1994     Prins Werner Kinoo
1995     Prins Christophe Troch 1996     Prins Kris van Vaerenbergh
1997     Prins Dirk Van De Velde 1998     Prins Yves Van Den Bremt
1999     Prins Tony Swings 2000     Prins Bart Van Den Neste
2001     Prins Gary Van Overstraeten 2002     Prins Wim Delclef
2003     Prins Chris Baeten 2004     Prins Tom Vermeir
2005     Prins Bart De Nijs 2006     Prins Michel Picqueur
2007     Prins Klaus Gabrio 2008     Prins Kenny D'Hondt
2009     Prins Jurgen Cooman 2010     Prins Chris Boone
2011     Prins Kristof Devos 2012     Prins(es) Stefanie Daeleman
2013     Prins Peter Van Nuffel 2014     Prins Werner Kinoo
2015     Prins Joeri Mens 2016     Prins Dennis De Wolf
2017     Prins Raf Sidorski 2018     Prins Alex De Kegel
2019     Prins Bart De Meyst 2020     Prins Yvan De Boitselier

Onze Sponsors

  • Nieulandt Metaalrecyclage
  • Oeirhois
  • Vincent Delforge

Ook Relevant

Prinsj 2024: Vincent