Affiche carnaval 2014

Bij deze een eerste blik op de prachtige nieuwe affiche van de 86ste stoet Oilsjt Carnaval 2014!
Proficiat aan Dennis De Wolf met dit winnende ontwerp.

Op de affiche Dirk Martens, invoerder van de boekdrukkunst in de Zuidelijke Nederlanden. Een knipoog naar de nieuwe toeristische infoborden, waar zijn beeld niet meer op staat!

Nieuw is ook dit jaar, dat naast de grotere hoeveelheid groepen, deze zich compacter zullen opstellen en kortere optredens geven. Daarnaast worden groepen niet meer aangekondigd op de markt, maar sluiten ze direct aan op de vorige groep. Op het traject worden ook controleposten met sluizen geplaatst om groepen die zich niet aan de regels houden, uit de stoet te weren.

Ook wordt dit jaar streng toegezien op de geluidsnormen en zal de afscherming van het openbaar domein (bomen, monumenten,...) verfraaid worden in samenwerking met de Academie voor Beeldende Kunsten.

Binnenkort nog meer info over andere bijkomende nieuwtjes.

Nieuwe groep: AKV Denjer Enjeren

Denjer Enjeren ontstond 5 jaar geleden uit een aantal vrienden die reeds ervaring opdeden in diverse carnavalgroepen en samen als vriendenkliek wilden carnaval vieren. Ze waren toen met een 16tal leden. Door de numeros clausus waren ze genoodzaakt om als losse groep in de stoet mee te gaan. Vanaf het eerste jaar reeds stelden ze zich kandidaat via de wachtlijst om AKV te worden. Door hun vroegere ervaringen bouwden ze reeds vanin het begin een weliswaar kleine praalwagen voorzien van het nodig peper en zout, alsook een zelfontwerpen kostuum en carnavalsliedje. Ondertussen zijn ze met een 20tal leden, afkomstig uit Aalst en directe omgeving.

De verwachtingen liggen nog niet zo hoog, het belangrijkste vinden ze "ne goeie carnaval".

"Weir wensjen iederien ne fantastische carnaval!"

met dank aan Dagmar &co van Denjer Enjeren

AKV Wazakkermedoeng: nieuw in 2014

Wazakkermedoeng is ontstaan uit een vriendengroep uit Erondegem die graag naar Aalst carnaval gingen.
Hoewel ze uit Erondegem komen, en een hangar hebben in Wetteren, hebben ze heel wat Aalsterse roots.
Ze zijn zoals de meeste groepen gestart met een gewone winkelkar, die al snel te klein bleek te zijn. Het tweede jaar brachten ze een sofa en een dansplateau mee, om de volgende 2 jaar reeds een echte "danswagen" te hebben, met een thema: het eerste jaar waren ze allen "kapitein", het jaar daarna allemaal "disco"
Hun doel was om ooit AKV te worden, en aarzelden niet om dit te doen vanaf de limiet op het aantal groepen opgehoffen werd. Met dit doel liepen ze al twee keer de stoet uit met een echte stoetwagen, met zelfgemaakte costuums en een zelfgemaakt stoetliedje.

met dank aan Carnavalaalstkoentje

nieuwe AKV: Schelmeroi

Ze begonnen als een kleine losse groep met wat vrienden , maar elk jaar kwamen er meer en meer leden bij, ondertussen zijn ze nu met 24.
Vorig jaar deden ze voor de eerste maal mee met een wagen in de stoet dit beviel hen zo goed dat ze besloten elk jaar mee te doen.
Nu ze als vaste groep kunnen meedoen zijn ze ervan overtuigd dat ze (en de meeste nieuwe groepen) meer tot hun recht zullen komen. Het feit dat ze kunnen meedingen naar het prijzengeld is zeker ook een pluspunt!
Ze waren echter wel al zo fier als een pauw om een Aalsterse groep te zijn of het nu los of vast was. Maar toch zijn ze Ilse en co zeer dankbaar voor het genomen initiatief (van de opheffing van de beperking van het aantal groepen)

Deze groep heeft reeds een pompier, en voelden zich daardoor vorige jaren reeds een echte carnavalsgroep. Vorig jaar werd dan ook voor de eerste keer de hele stoet meegestapt, met een kar, een dansje op een eigengeschreven nummer en eigengemaakte kostuums die binnen hun thema pasten (Aal den Boeim in!)
Ook dit jaar waren ze al een tijdje bezig hun thema te zoeken, en toen de wachtlijst opgehoffen werd, twijfelden ze niet om zich als AKV te laten registreren!

hun thema: ‘Schelmeroi haalt elk jaar opnieuw alles uit de kast! Wij zijn zo fier als een pauw dat wij dit jaar als vaste groep de stoet mogen meestappen! Met heel wat pluimen in ons gat dansen wij met de nodige fierheid door de Ajoinenstad.'

 

met dank aan AKV Schelmeroi en Carnavalaalstkoentje

Nieuwe groep: AKV Gratietanders

Na de carnavalstoet van 2012 voelden enkele leden zich niet meer thuis in een grote Aalsterse carnavalgroep. Enkelen stapten over naar een kleine officiële groep, anderen bleven bewust "losse" carnavalist. Dit groepje kameraden wilde samen een nieuwe officiële carnvalgroep vormen, maar door de numerus clausus voor wat betreft deelname aan de Aalsterse stoet werd dit idee opgeborgen.
Na de stoet van 2013 bleef de motivatie bestaan om samen een groepje te vormen en zo de carnavalsfestiviteiten in 2014 te vieren. Een 5-tal man zou naar 2014 toeleven als losse groep. De naam was snel "gekozen" , namelijk "Gratietanders" . Ze waren immers allen een zelfde idee toegedaan over hoe op een ontspannendere manier aan het carnavalgebeuren deelgenomen kon worden zonder dat dit een aanslag betekende op het privé-leven.
Tenslotte is het een hobby die ze allen heel graag beleven...
Toen de Numerus Clausus opgehoffen werd, staken ze de koppen bijelkaar en er werd unaniem beslist om in te schrijven als nieuwe AKV, een kans die ze niet konden laten liggen.

Alles dient echter te gebeuren binnen een periode van slechts 4 maand...maar desondanks gaan ze ervoor.
Met een voorlopig beperkte maar heel gemotiveerde groep vrienden gaan ze hun uiterste best doen om reeds in 2014 op een eigenwijze maar Aalst-waardige manier een meerwaarde te zijn voor de Aalsterse stoet.
Net als het merendeel van beginnende groepen hebben ze een heel klein budget maar zullen proberen om hier het maximale uit te halen.
Ze kijken ook reeds uit naar werkjaar 2014-2015 , waarbij heel wat vrienden en familie hen komen versterken.   

In hun allereerste stoet als AKV hebben ze gekozen voor volgende onderwerp :

"In 2015 go giejl de weireld z'hoeiren en zien. Dees extravagante trees go ten gallet geven in space. Ere soundcheck, g'hoeird het goed, bringt ze dees joor in den Oilsjterse stoet. Per bubbel nor de moon, zoei loten weir hun goon!"

Om de kas wat te spijzen verkopen ze "snor"-sleutelhangers

Deze zijn te verkrijgen aan 3,00 euro per stuk. Bestellen kan via mail of facebook.

mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

meer info: www.gratietanders.be

OLG Wel Bestedj werd snel AKV Wel Bestedj

Op 13 april 2013 Zag OLG Wel Bestedj het levenslicht! 4 bevriende koppels zijn een paar weken ervoor uit hun AKV gestapt met het idee om te stoppen met carnaval (of alvast in geen groep), maar op een verjaardagsfeestje kwamen ze tot het besef dat ze toch nog iets wilden doen.
In het begin waren ze met 8 leden, waaronder oud-prinses Stephanie. Het plan was zich in te schrijven als losse groep, maar net op dat moment kwam de opheffing van de limiet op het aantal groepen.
Al snel waren ze met een 22tal leden, en 8 kinderen, een redelijk grote groep al dus. De meeste leden hebben reeds een rijkgevulde carrière bij diverse carnavalsgroepen.

"Een mooi logo, eigen polo en pull, succesvolle zomer BBQ, een eetfestijn dat al onze schattingen overtrof, full option praalwagen in de steigers, kostuums in de maak, een Magirus ’57 pompier én één voor één mega gemotiveerde Wel Bestedj-erkes...
Voor AKV Wel Bestedj kondigt karnaval 2014 zich alvast aan als “den besten vastelauved oeit..."

met dank aan Carnavalaalstkoentje

De Moilentrekkers - Beplekt of Bezoepen: nieuwe fusiegroep in de stoet

Omdat de Tettemoesjen het voor bekeken hielden kwam er een plaatsje vrij voor een nieuwe officiële AKV... De Fusiegroep "De Moilentrekkers - Beplekt of Bezoepen" was de gelukkige die nog voor de afschaffing van de Numerus Clausus zeker was van een plaatsje in de stoet.
Reeds de voorbije jaren was deze fusiegroep een gemotoriseerde losse groep die in de stoet reeds dicht aanleunde tegen de kleine groepen.

 
met dank aan Carnavalaalstkoentje

Nieuwe groep: AKV Geschalotterd

AKV Geschalotterd werd opgericht op 10 maart 2013 door een viertal personen als losse groep. Het was de bedoeling zich met een zestal personen zich te amuseren, zonder stress. Het draaide anders uit: al snel waren 10 personen ingeschreven, en ondertussen is dit nog gegroeid tot een 20tal leden en een 5tal figuranten.

Toen kwam er de beslissing om de wachtlijst om AKV te worden op te heffen en zijn ze daar uiteraard onmiddellijk op in gegaan..."

Hun motto is plezier maken. carnaval beleven, het unieke van onze stoet beleven, maar dit zonder te veel stress en als één hechte vriendengroep.


met dank aan Carnavalaalstkoentje

AKV De Smauk Es Ter Af: Nieuwe groep

AKV De Smauk Ester Af werd opgericht in 2012 als losse groep, en telt ondertussen 21 leden. Ze maakten als één van de eersten gebruik van het opheffen van de limiet van het aantal groepen. Het is een jonge, gemotiveerde 'bende' die een hart heeft voor het Oilsjterse Carnaval. Bij hen geen grote budgetten, maar wat je wel kan verwachten zijn mooie kostuums, ambiance en veel plezier.

 
Hun thema dit jaar luidt: prinsj van oilsjt werren werd veil te dier de smauk ester af doeget vert plezier. Ze willen dit jaar aantonen dat je ook met een miniscuul budget iets leuk en aangenaam kan brengen.
om dat budget iets te spijzen verkopen ze chocolade zeevruchten aan 5 euro per doosje
 
met dank aan Carnavalaalstkoentje en Jonas Michiels

Page 4 of 5

Affiche

Activiteit te Oilsjt

Webradio

Aftellen Carnaval

Onze Sponsors

  • Vincent Delforge
  • Oeirhois
  • Nieulandt Metaalrecyclage

Ook Relevant

Prinsj 2024: Vincent