Nieuwe groep: AKV Gratietanders

Na de carnavalstoet van 2012 voelden enkele leden zich niet meer thuis in een grote Aalsterse carnavalgroep. Enkelen stapten over naar een kleine officiële groep, anderen bleven bewust "losse" carnavalist. Dit groepje kameraden wilde samen een nieuwe officiële carnvalgroep vormen, maar door de numerus clausus voor wat betreft deelname aan de Aalsterse stoet werd dit idee opgeborgen.
Na de stoet van 2013 bleef de motivatie bestaan om samen een groepje te vormen en zo de carnavalsfestiviteiten in 2014 te vieren. Een 5-tal man zou naar 2014 toeleven als losse groep. De naam was snel "gekozen" , namelijk "Gratietanders" . Ze waren immers allen een zelfde idee toegedaan over hoe op een ontspannendere manier aan het carnavalgebeuren deelgenomen kon worden zonder dat dit een aanslag betekende op het privé-leven.
Tenslotte is het een hobby die ze allen heel graag beleven...
Toen de Numerus Clausus opgehoffen werd, staken ze de koppen bijelkaar en er werd unaniem beslist om in te schrijven als nieuwe AKV, een kans die ze niet konden laten liggen.

Alles dient echter te gebeuren binnen een periode van slechts 4 maand...maar desondanks gaan ze ervoor.
Met een voorlopig beperkte maar heel gemotiveerde groep vrienden gaan ze hun uiterste best doen om reeds in 2014 op een eigenwijze maar Aalst-waardige manier een meerwaarde te zijn voor de Aalsterse stoet.
Net als het merendeel van beginnende groepen hebben ze een heel klein budget maar zullen proberen om hier het maximale uit te halen.
Ze kijken ook reeds uit naar werkjaar 2014-2015 , waarbij heel wat vrienden en familie hen komen versterken.   

In hun allereerste stoet als AKV hebben ze gekozen voor volgende onderwerp :

"In 2015 go giejl de weireld z'hoeiren en zien. Dees extravagante trees go ten gallet geven in space. Ere soundcheck, g'hoeird het goed, bringt ze dees joor in den Oilsjterse stoet. Per bubbel nor de moon, zoei loten weir hun goon!"

Om de kas wat te spijzen verkopen ze "snor"-sleutelhangers

Deze zijn te verkrijgen aan 3,00 euro per stuk. Bestellen kan via mail of facebook.

mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

meer info: www.gratietanders.be

Affiche

Activiteit te Oilsjt

Webradio

Aftellen Carnaval